En studiereise kan gi deg verdifull kapital både når det kommer til kunnskap og erfaring, og dette er det viktig at man har i bakhodet hvis man vurderer en slik utflukt.

Når det gjelder finansiering av en slik reise er det flere måter man kan gjøre dette på, og fortrinnsvis er det jo en fordel om man har spart opp penger på forhånd. Dette er det ikke alle som har muligheten til, og for de som ikke har hatt muligheten til det vil en lån være en aktuell mulighet. Mange er engstelig for å ta opp lån til slike formål, men det trenger man ikke nødvendigvis å være. I etterkant, hvis det skulle bli problemer med å innfri lånet, har man muligheter til å refinansiere uten sikkerhet, slik at man kan skaffe seg enda bedre vilkår enn hva man hadde før. I tilfeller som dette kan man også endre nedbetalingstiden slik at man får mer levelige månedlige kostnader.

Husk også at om du reiser utenlands er det viktig at du har en pengebruk som er fornuftig. Det bør være et klart mål å ha oppspart penger/lånt penger og deretter kun bruke kredittkortet på turer som dette. Det foreligger klare anbefalinger om å bruke kredittkort når man oppholder seg i utlandet og årsaken til dette er selvsagt at det er mye tryggere for din private økonomi. Kort fortalt dreier det seg om å ikke la eventuelle svindlere få tilgang til din personlige bankkonto. Hvis dette skjer vil man selvsagt få pengene tilbake, men det vil alltid være ergelig å oppleve at ens egne penger forsvinner ut av kontoen og at man blir sittende uten et rødt øre.

Da er det faktisk bedre at en svindel går utover kredittkortkontoen din som ligger hos banken, for da er det ikke dine egne penger som forsvinner, men i realiteten bankens.

En annen fordel med å kun bruke kredittkortet er at du har fullstendig kontroll over utgiftene du har hatt i forbindelse med reisen, samt at du kan spore forbruket ditt ned til hver minste transaksjon når du får den første regningen.

Husk at du ikke må bruke mer penger enn hva du har råd til å betale når du får regningen, for å nedbetale over tid på et kredittkort kan bli kostbart i lengden.

 

 
 

 

English summary

Oppdatert 10. mars 2005
Design: Beat for Bit

Hit Counter